Iris Røise Aasebø & Oskar Wilfred Johnsen Aronsen & Tor Olav Osnes Holm & Ingeborg Teresie Mull