Knut Nikolai Sæter & Gustav Lars Torben Traberg & Ferdinand Widmer & Frida Dahl Obrestad